Sveriges natur lockar turister

Naturturism har blivit alltmer viktig att utveckla eftersom man främst associerar Sverige med vacker och unik natur. För att tillmötesgå den stigande ökningen av naturturism, satsar man hårt på att bygga upp attraktiva turistupplevelser och det är här de småskaliga företagen kommer in. Det finns många företag i vårt land som satsar på unika naturupplevelser eller kulturella upplevelser. Genom att utveckla deras produkter kan man stärka den svenska marknaden när det gäller att locka hit den internationelle turisten.

Turismen gynnar landsbygden

Det är inte bara till städerna man försöker locka turister, utan främst till landsbygden. En ökad tillväxt av turism på landsbygden har många positiva effekter. Det kan vara en bättre infrastruktur, mer tillgång på jobb och ökad service. Turistnäringen hjälper samhällen att må bra och det är inte bara de olika boendeformerna som behövs, utan det måste finnas en jämn balans mellan logi, mat och upplevelser. För varje övernattning och tillbringad dag, spenderar turisten pengar. Det är pengar som kommer landsbygden, företagaren och Sverige till nytta.

Utbud som lockar

För att locka allt fler utländska turister till Sverige ska man nu utveckla hållbara produkter och det är främst inom områdena natur och kultur. Det räcker inte att det finns olika former av boende, utan det måste också finnas saker för turisten att göra och helst i närområdet, och det ska vara så pass stort utbud att turisten stannar kvar några dagar extra.

Projekt Hållbar produktutveckling

I projektet Hållbar produktutveckling erbjuds ett antal regioner i Sverige stöd och finansiering för att utveckla produkter som är exportmogna. I Blekinge satsas det på leder utmed både land och vatten. I Skåne satsar man på aktivitets baserade natur och kulturupplevelser. I Småland är det satsning på måltidsupplevelser som gäller. Dalarna inriktar sig på olika teman som cykling och långfärdsskridskor. Uppsalas region har valt att satsa på 3D visualisering inom natur och kultur. Västarvet ska kombinera vandring och cykling med kulturupplevelser. Alla regioner gör satsningar inom natur och kultur, vilket går i hand med vad den internationelle turisten vill ha. De vill komma ut i naturen och uppleva saker. En del vill ha allt serverat i ett paket, andra vill sätta ihop sina egna paket.